View Yoshinori  Kawasaki's LinkedIn profileView Yoshinori Kawasaki's profile © Yoshinori Kawasaki